Czy mundurki w szkole to dobry pomysł?

Uczniowie skupiają się na nauce, a nie na ubraniu.

Kiedy wszyscy uczniowie noszą ten sam strój, mniej przejmują się tym, jak wyglądają i nie porównują się do rówieśników, mogą więc skoncentrować się na swojej pracy w szkole. Badanie przeprowadzone przez University of Houston wykazało, że wyniki testów językowych dla uczniów szkół podstawowych wzrosły o około trzy punkty procentowe po wprowadzeniu mundurków.

Obowiązywanie w szkole jednolitych mundurków ułatwia poranne przygotowanie do szkoły, co może wpływać na punktualność.

Rodzice i uczniowie nie spędzają czasu wybierając odpowiedni na dany dzień strój. Zgodnie przeprowadzonym na terenie całych Stanów Zjednoczonych badaniem, ponad 90% dyrektorów szkół uważa, że ​​mundurek szkolny lub formalne zasady dotyczące ubioru „eliminują walki w garderobie z dziećmi”, sprawiają, że „łatwiej jest przygotować dzieci rano do szkoły” i tym samym zaoszczędzić rano dużo czasu.

Mundurek szkolny stwarza równe szanse uczniom, zmniejszając presję rówieśniczą i nękanie.

Kiedy wszyscy uczniowie są ubrani podobnie, można wyeliminować rywalizację między uczniami o wybór odzieży i dokuczanie tym, którzy są ubrani w tańsze lub mniej modne stroje. Badania przeprowadzone przez Stowarzyszenie Schoolwear Association wykazały, że 83% nauczycieli uważa, że ​​”dobry mundurek szkolny … może zapobiegać prześladowaniom opartym na wyglądzie lub pochodzeniu ekonomicznym”.

Rodzice mogą zmniejszyć wydatki związane z zakupem ubrań, gdy garderoba ich dzieci jest ograniczona do jednego prostego stroju każdego dnia.

Jeśli w szkole nie obowiązuje ujednolicony strój uczniów, rodzice mogą czuć presję, aby konkurować z innymi rodzinami, kupując modne i drogie ubrania dla swoich dzieci.

Uczniowie ubrani w mundurki są lepiej postrzegani przez nauczycieli i rówieśników.

W opublikowanym w 1994 r. badaniu stwierdzono, że uczniowie w mundurkach byli postrzegani przez nauczycieli i kolegów jako bardziej sprawni naukowo i lepiej zachowujący się niż uczniowie w zwykłych ubraniach.

Noszenie mundurków zwiększa dumę, jedność i ducha wspólnoty szkolnej.

Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Oxford Brookes w Wielkiej Brytanii wykazało, że mundurki „bezpośrednio przyczyniają się do poczucia dumy ze szkoły”. Z kolei Dr Arnold Goldstein, kierownik Centrum Badań nad Agresją na Uniwersytecie w Syracuse, stwierdził, że mundurki pomagają uczniom z problemami, ponieważ czują, że mają poparcie społeczności szkolnej i poczucie przynależności. Badanie to wykazało, że po wprowadzeniu mundurków, „ nauczyciele dostrzegli wzrost poziomu szacunku, troski i zaufania w całej szkole” i powiedzieli –  „uczniowie czują się ważni będąc częścią zespołu i nosząc mundurek”.

Uczniowie mogą wyrażać swoją indywidualność nosząc mundurki szkolne, wprowadzając dodatkowe elementy.

Buty, skarpetki, rajstopy i różnego rodzaju akcesoria (spinki do włosów, paski itp.).
Mundurki szkolne są znakiem rozpoznawczym dobrej szkoły i wyróżniają jej uczniów na tle dzieci z innych szkół.

Mundurek szkolny może poprawić frekwencję i dyscyplinę wśród uczniów.

Naukowcy Macquarie University (Australia) odkryli, że w szkołach na całym świecie, gdzie egzekwuje się jednolite zasady, uczniowie „są bardziej zdyscyplinowani, posłuszni, mniej hałaśliwi a także odnotowuje się krótszy czas oczekiwania na rozpoczęcie lekcji w klasie”.