Kolekcja dla uczniów Szkoły Podstawowej „Edison”
ul. Królewicza Jakuba 69, 02-956 Warszawa