Kolekcja dla uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej
nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego
ul. Ostrobramska 72, 04-175 Warszawa